ગુજરાત રાજ્યના અન્ય જિલ્લામાથી સાબરકાંઠા જીલ્લામાં ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગમાં ( ધોરણ – 6 થી 8 ) એક તરફી જિલ્લા ફેરબદલી કેમ્પ 2016

​ગુજરાત રાજ્યના અન્ય જિલ્લામાથી સાબરકાંઠા જીલ્લામાં ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગમાં ( ધોરણ – 6 થી 8 ) એક તરફી જિલ્લા ફેરબદલી કેમ્પ  

SK -STD 6 THI 8 MA JILAFER THI AAVTA SIXAKO MATE NO JILAFER BADLI CAMP

Lower primary no jilafer camp nathi. Only UPAR PRIMARY MATE J CHHE.

Paripatra,pramanpatra.sixako ni yadi mate niche aapel link par click karo.

    વધુ વિગતો માટે   CLICK HERE .

.

.

Advertisements

About DIPAK PANCHAL

PRI.TEACHER IDAR (SK)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s